Zniesienie wiz dla Ukrainy

11 czerwca wejdzie w życie przepis zniesienia wiz dla obywateli Ukrainy, którzy podróżują do krajów Unii Europejskiej. Oznacza to, że Ukraińcy będą mogli wjechać do krajów członkowskich na 90 dni w przeciągu pół roku, w celach turystycznych, biznesowych czy rodzinnych. Zniesienie wiz nie będzie dotyczyło Wielkiej Brytanii i Irlandii. 

Zniesienie wiz nie oznacza, że obywatele Ukrainy będą zwolnieni  z konieczności spełniania innych warunków wjazdu, które są zawarte w Kodeksie Granicznym Schengen. Będą musieli posiadać ważny paszport, wystarczające środki finansowe. ubezpieczenie, a także powinni uzasadnić cel swojej podróży.

Uregulowano także sprawę pobytu Ukraińców dotyczącą pobytu tymczasowego lub stałego. Gdy poprawnie wypełniony wniosek jest złożony w czasie, w dokumentach podróży wnioskującego umieszczany jest stempel potwierdzający złożenie wniosku. Jeśli cudzoziemiec posiada taki zatwierdzony wniosek może wjechać do Polski, ale tylko i wyłącznie w sytuacji kiedy nie wykorzystał 90 dni pobytu w przeciągu 180 dni, na terytorium Polski. Jeśli wykorzysta wyżej wymieniony pobyt, następnym razem może wjechać do Polski na podstawie wizy długoterminowej.  W Polsce Ukraińcy będą mogli pracować na terytorium Polski jeśli będą posiadali wymagane dokumenty np.: odpowiednie zezwolenia na pracę.

Zmiany w ruchu bezwizowym to skutek nowelizacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, które wymienia państwa trzecie, których mieszkańcy muszą mieć wizy w momencie przekraczania granic zewnętrznych, a także te, gdzie obywatele nie mają takiego obowiązku. Dzięki tej nowelizacji Ukraina została przeniesiona z aneksu I  do aneksu II, który mówi o ruchu bezwizowym.

 

źródło: tvn24.pl