Polska została niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ

Polska została wybrana niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wybrało pięciu niestałych członków, podczas dzisiejszego tajnego głosowania.  Polska była jedynym kandydatem  z grupy państw Europy Wschodniej i otrzymała 190 głosów. 

Rada Bezpieczeństwa ONZ składa się z 15 członków, w tym tylko 5 stałych. Są to: USA, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Chiny oraz Rosja, a reszta wybierana jest na dwuletnią kadencję. Niestałych członków wybiera się poprzez tzw. klucz regionalny. Dzięki niemu pięć miejsc należy się państwom z Afryki i Azji, dwa z Ameryki Łacińskiej, jedno z Europy Wschodniej i dwa z Europy Zachodniej.

Kandydaci, którzy starają się o niestałe członkostwo muszą zdobyć poparcie dwóch trzecich państw, które należą do Zgromadzenia Narodowego, a także uczestniczą w wyborach.

Polska swoją kandydaturę złożyła w 2009 r., a dotychczas była członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ pięć razy. Ostatnia kadencja naszego kraju przypada na lata 1996-1997.

 

źródło: onet.pl